Author: Bigermaa.R

0

ШУС-ийн оюутнуудын анхааралд

  Сургалтын албанд ямар нэг хүсэлт гаргахдаа: ШУС-ийн вэб хаяг: sas.num.edu.mn  хаягаар орж, маягтуудыг татаж аван, зааврын дагуу холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгнө. Маягтыг авахдаа “Сургалтын алба” цэсээс, “Оюутны бөглөх маягтууд” гэсэн булан руу орж, өөрт...

0

Докторын зэрэг хамгаална

    Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн  докторант Кан Сонь Хуа-гийн  “Солонгос, монгол хэлний залгаврын аргаар үйл үг бүтэх ёсны зэрэгцүүлсэн судалгаа” сэдэвт хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D) – ын зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ ...