Author: shus

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

     Хэлэлцсэн асуудал: 1.  Оюутныг хавсарга болон хос хөтөлбөрөөр суралцуулах тухай Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн эрхлэгчийг дахин тодруулах тухай Багшийн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Зочин багшаар ажиллуулах тухай Ахмад багшийг Эрдмийн элч медалиар...