Category: Мэдээлэл

0

ШУС-ийн оюутнуудын анхааралд

Дүнтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг 09 сарын 25 дуустал сургалтын албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна. Өргөдлиийн маягтыг СА-аас авах бөгөөд тухайн маягт дээр багшийн гарын үсгээр баталгаажсан дүн тавигдана. Мөн дүнг батлах багшийн журналын...

0

I ангийн сурагчдын анхааралд

   Дараах нэр бүхий оюутнуудын зураг системд оруулахад шаардлага хангахгүй байгаагаас үнэмлэх захиалах боломжгүй байгаа тул өнөөдөр яаралтай, sasro@num.edu.mn  хаягаар явуулна уу. Зургийг явуулахдаа: 3х4 хэмжээтэй  чээж зургийг JPS-ээр хадгалан, овог нэр, ID кодоо...