Category: Зарлал

0

Оюутнуудын анхааралд

    Буцалтгүй тусламжаар сурч байгаа (II-IV түвшин) оюутнууд эцэг эх болон өөрийн “Хөдөлмөрийн чадвар алдсан акт”-ны сунгалт, “КОМИССЫН ШИЙДВЭР”-ийн хуулбарыг үзүүлж төлбөр авах тул 2016 оны 10 сарын 01-ний дотор сунгалтаа МУИС-ийн II...

0

ШУС-ийн оюутнуудын анхааралд

  Сургалтын албанд ямар нэг хүсэлт гаргахдаа: ШУС-ийн вэб хаяг: sas.num.edu.mn  хаягаар орж, маягтуудыг татаж аван, зааврын дагуу холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгнө. Маягтыг авахдаа “Сургалтын алба” цэсээс, “Оюутны бөглөх маягтууд” гэсэн булан руу орж, өөрт...