Суралцагчдын анхааралд

 

 


2016 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хичээл сонгон баталгаажуулалт Монгол Улсын Их Сургуулийн Сургалтын журмын 4.5.22-т “Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар заасан хугацаанд хичээлдээ бүртгүүлж амжаагүй суралцагч тухайн улирлын эхний 7 хоногт багтан бүртгүүлэх боломжтой хичээлд бүртгэлийн хураамж төлж бүртгүүлнэ. Бүртгэлийн хураамж нь суралцаж буй түвшний 1 багц цагийн төлбөртэй дүйцэхүйц байна” гэж заасны дагуу 9 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 7 хоногийн хугацаатай хийгдэж байгаа тул Бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албаны технологи хариуцсан мэргэжилтэнд хандаж хичээл сонгон баталгаажуулалтаа идэвхтэй хийнэ үү.

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.