Магистрант, докторантуудын анхааралд

Магистрант, докторантууд оюутнуудын  хичээл сонголт 10 сарын 02 хүртэл сунгагдлаа. Хичээлээ сонгоно уу.

 

Сургалтын алба       Р.Бигэрмаа

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.