Хөтөлбөр сонголт хийх оюутнуудын анхааралд

2014-2015 оны хичээлийн жилд элсэн орсон боловч хөтөлбөрөө сонгож амжаагүй оюутнуудын хөтөлбөр сонголт 2016 оны 01 сарын 14-ний өдрийн 09. 00 цагаас цаашид суралцах хөтөлбөртөө саналаа өгч эхэлнэ. Санал өгөх үйл ажиллагаа 01 сарын 15-ны 09.00 цагт дуусна. 

2016 оны 01 сарын 15-ны 9.00 цагаас  18.00 цаг хүртэл тухайн хөтөлбөрийн хяналтын тоонд шууд багтсан оюутан СИСИ системд өөрийн эрхээр орж, зөвхөн нэг мэргэжлээр сонголт хийн саналаа баталгаажуулна.

2016 оны 01 сарын 18-ны 09.00-12.00 цагт мэргэжлийн хөтөлбөрөө СИСИ системээр сонгож чадаагүй оюутнууд сургалтын албанд өөрийн биеэр ирж, сонгоогүй үлдсэн хөтөлбөрөөс сонголт хийнэ. 

 

ШУС-ийн сургалтын алба 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.