ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Тэнхимийн эрхлэгчээс чөлөөлөх тухай
  2. Элсэлтийн квот батлах тухай
  3. Оюутныг сургуулиас чөлөөлөх тухай

Хурлын шийдвэр:

 Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн эрхлэгчээс чөлөөлөгдөх өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн эрхлэгчийг сонгох талаар холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

  1. ШУС-д 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн квотын тоог хэлэлцэн Сургалтын нэгдсэн албанд санал хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
  2. МУИС-ийн Сургалтын журмын холбогдох заалтын дагуу чөлөөлөгдөх нөхцөл хангасан нэр бүхий бакалавр, магистр болон докторант оюутнуудыг сургуулиас бүрмөсөн чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.

 

                                                                               ШУС-ИЙН ЗАХИРГАА

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.