Багш ажилтны танилцуулга

Д.Рэнцэнмядаг Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор, доктор
О.Болормаа Профессор, доктор
Н.Цэвэгсүрэн Профессор, ШУ-ы доктор
Б.Энхсаруул Профессор, доктор
Н.Амгалан Дэд профессор, доктор
Н.Даваажав Дэд профессор, доктор
Б.Мөнхжаргал Дэд профессор, доктор
Л.Мөнхцэцэг Дэд профессор, доктор
Ш.Наранмандах Дэд профессор, доктор
Д.Сарангэрэл Дэд профессор, доктор
Д.Хасбаатар Дэд профессор, доктор
А.Алтангэрэл Ахлах багш, доктор
Ч.Буян Ахлах багш, доктор
Ж.Ирэхбаяр Ахлах багш, доктор
Ч.Нямгэрэл Ахлах багш, магистр
Г.Оюунбилэг Ахлах багш, доктор
Б.Туяагэрэл Ахлах багш, доктор
И.Саруул Ахлах багш, доктор
Ш.Сайнбилэг Багш, магистр
Б.Сүхбаатар   Багш, магистр
Н.Шүрхүү Багш, магистр
С.Даваасүрэн Зөвлөх профессор, ШУ-ы доктор
Ц.Даржаа Зөвлөх профессор, доктор
Д.Дорж Зөвлөх профессор, доктор
Д.Монхообор Зөвлөх профессор, ШУ-ы доктор
Н.Оюунцэцэг Зөвлөх профессор, доктор
Д.Дэмбэрэлнямба Профессор, доктор
О.Алтанцэцэг  Сургалтын инженер, магистр
Д.Ганцэцэг Сургалтын инженер, доктор
Д.Зул Сургалтын инженер, магистр
Ж.Очбаатар Сургалтын инженер, магистр
Н.Туяа Сургалтын инженер, магистр
Э.Саранцэцэг Тэнхимийн туслах ажилтан
Т.Сарантуяа Лабораторын туслах ажилтан, магистр
Г.Энхжаргал Лабораторын туслах ажилтан