Холбоо барих

 2-330 ШУС-ийн захирлын туслах Б.Ундрал 75754400 – 2101
2-217  Сургалтын албаны эрхлэгч А.Амарзаяа 75754400 – 2102
2-216 Мэргэжилтэн /гадаад оюутан хариуцсан/ Т.Зулбадам 75754400 – 2106
2-216 Мэргэжилтэн /оюутны бүртгэл хариуцсан / Б.Золзаяа 75754400 – 2106
2-216 Мэргэжилтэн /оюутны бүртгэл хариуцсан / Ц.Оюун 75754400 – 2107
2-200 Мэргэжилтэн /оюутны бүртгэл хариуцсан / Ц.Цэндээхүү 75754400 – 2115
2-216 Мэргэжилтэн /хөтөлбөр хариуцсан/ Э.Загдсүрэн 75754400 – 2104
2-216 Мэргэжилтэн /хөтөлбөр хариуцсан/ Э.Энхтамир 75754400 – 2117
2-300 Мэргэжилтэн /сургалтын технологи хариуцсан/ Р.Алтансайхан 75754400 – 2110
2-300 Мэргэжилтэн /сургалтын технологи хариуцсан/ Д.Цэнд-Аюуш 75754400 – 2111
2-300 Мэргэжилтэн /сургалтын технологи хариуцсан/ Д.Чанцал 75754400 – 2116
2-300 Мэргэжилтэн /сургалтын технологи хариуцсан/ Н.Долгорсүрэн 75754400 – 2118
2-216 Мэргэжилтэн /элсэлт, төгсөлт хариуцсан/ Э.Цэцэгмаа 75754400 – 2103
2-216 Мэргэжилтэн /элсэлт, төгсөлт хариуцсан/ Б.Оюунчимэг 75754400 – 2105
2-216 Мэргэжилтэн /элсэлт, төгсөлт хариуцсан/ Б.Алтанцэцэг 75754400 – 2108
2-200 Мэргэжилтэн /элсэлт, төгсөлт хариуцсан/ С.Цэлмэгсайхан 75754400 – 2109
2-200 Мэргэжилтэн /элсэлт, төгсөлт хариуцсан/ С.Чулуунцэцэг 75754400 – 2109
2-200 Мэргэжилтэн Р.Бигэрмаа 75754400 – 2112
2-200 Мэргэжилтэн М.Содномсүрэн 75754400 – 2113
2-200 Мэргэжилтэн Д.Отгонцэцэг 75754400 – 2113
2-200 Мэргэжилтэн О.Одсүрэн 75754400 – 2114
2-200 Мэргэжилтэн Ц.Энхтайван 75754400 – 2119