Европ судлалын тэнхим

МУИС-ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхим нь орос судлал, франц судлал,герман судлал, испани судлал, итали судлал, чех судлал, польш судлалсудлалын мэргэжлээр үндэсний дээд боловсролтой боловсон хүчин бэлтгэж буй.Анх 1954 орос судлалын, 1963 оноос франц судлалын, 1968 оноос герман судлалын, 1992 оноос чех судлал, польш судлал, 2003 оноос Испани судлал, 2004 оноос Итали судлалын мэргэжлээр элсэлт аван сургалт явуулж ирсэн.2013 онд “Герман хэл судлал”, “Орос хэл, судлал”, “Франц хэл судлал” сургалтын хөтөлбөрөө Боловсролын магадлан итгэмжлэх Үндэсний зөвлөлөөр амжилттай магадлан итгэмжлүүлж баталгаажууллаа.     

Эрдэм шинжилгээ: МУИС-ийн ХУС-ийн Европ судлалын тэнхим нь Монгол улсын ижил төстэй Их Дээд сургуулиудын дундорос, герман, франц, испани, итали, чех, польш хэл орон судлалын чиглэлээр бакалавр болон олон улс, орон судлалын шаталсан сургалт эрхэлж, эрдэм шинжилгээний ажлаараа манлайлан, олон улсад нэр хүндтэй,ижил төстэй мэргэжлийн сургуулиудын жишигт хүрэх зорилго тавин ажиллаж байна.

Сургалт: Эдүгээ Европын 7 хэл, гадаад судлалын мэргэжлээр бакалаврын, гадаад хэл шинжлэл, олон улс судлал, боловсрол судлал- гадаад хэл заах аргазүй, орчуулгазүйн мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалт явуулж байна.

2014-2015 оны хичээлийн жилд тус тэнхимд 30 гаруй эрдэмтэн, профессор багш, 5 гадаадын зочин багш ажиллаж, бакалаврын сургалтанд 300 гаруй, магистрантур, докторантурын сургалтанд 15 гаруй оюутан тус тус суралцаж байна.

Гадаад харилцаа: Москва хотын А.С.Пушкины нэрэмжит орос хэлний институт, Иркутск хотын Улсын  Их сургууль,  Саратовын  Их сургууль, Улаан-Үүд хотын багшийн Их сургууль, Халимагийн их сургуулиудад, БНЧУ-ын Карлын их сургууль, БНПУ-ын Познань хотын Адам Мицкевичийн нэрэмжит их сургууль, Шлёнскийн Их Сургууль, БНФУ-ын Гаврын Их Сургууль, Дорно дахины хэл, соёл иргэншлийн дээд сургууль, Тулузын Их сургууль, Мюнхений Технологийн Их Сургууль, Гумьболтын Их сургууль, Севилийн Их сургууль зэрэг олон Их дээд, сургуультай хамтран ажиллаж, багш оюутан солилцох, ахисан шатны сургалтанд хамруулах, хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах, давхар диплом олгох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.