Багш ажилтны танилцуулга

М.Баярсайхан Тэнхимийн эрхлэгч
Г.Ариунжаргал  Багш,
Д.Баасанбат  Багш, Доктор
С.Батхишиг  Багш, Доктор
Ч.Баттулга  Багш,
Д.Баттуул  Багш,
Ж.Баянсан  Багш, Шинжлэх ухааны доктор
Б.Баяртуул  Багш,
М.Баззаррагчаа  Багш, Шинжлэх ухааны доктор
Ч.Бямбаханд  Багш, Доктор
Д.Бүрнээ  Багш, Доктор
Г.Буянтогтох  Багш, Доктор, профессор
Ш.Чоймаа  Багш, Шинжлэх ухааны доктор , профессор
Г.Гантогтох  Багш, Шинжлэх ухааны доктор
Ж.Бат-Ирээдүй  Багш, Шинжлэх ухааны доктор
Б.Мөнгөнцэцэг  Багш, Доктор
Э.Мөнх-Учрал  Багш Доктор
Х.Нарангарав  Багш,
Т.Отгонтуул  Багш, Доктор
Ж.Сэржээ  Багш, Доктор, профессор
Ц.Шагдарсүрэн  Багш, Шинжлэх ухааны доктор , профессор
Д.Төмөртогоо  Багш, Академич
Б.Түвшинтөгс  Багш, Доктор
Д.Заяабаатар  Багш, Доктор
Б.Даваасүрэн  Багш, Доктор
А.Пүрэвжанцан  Багш, Доктор
Б.Сарантуяа  Багш, Доктор
О.Дэмчигмаа  Багш, Доктор
 Т.Эрдэнэ-Очир  Багш
 М.Алтанцэцэг  Багш, Доктор
 М.Ууганбаяр  Багш, Доктор
 Л.Ганчимэг  Багш, Доктор