Багш ажилтны танилцуулга

Д.Отгонтуяа  Тэнхмийн эрхлэгч
Л.Одонтуяа Профессор, доктор  
Д.Энхбат Багш, доктор
Д.Сарантуяа Багш, магистр
Л.Энхжин Багш, магистр
Б.Ариунтуул Багш, магистр
О.Батхуяг Багш, магистр
А.Энхтуяа Багш, магистр
Ц.Энхцэцэг Багш, магистр
О.Ган-Энх Багш, магистр
Д.Сүнжидмаа Багш, магистр
Э.Сайнбилэг Багш, магистр
Ц.Алтанчимэг Багш, магистр
С.Оюунцэцэг Багш, магистр
Ц.Баярмаа Багш, магистр
С.Соёлжин Багш, доктор
П.Түмэнгэрэл Багш, магистр
А.Алимаа Багш, магистр
Б.Бадамцэцэг Багш, магистр
В.Дашдаваа Багш, магистр
Л.Энхмэнд Багш, магистр
Б.Мөнхцэцэг Багш, магистр
Ч.Наранцэцэг Багш, магистр
Г.Байгалмаа Багш, магистр
С.Туул Багш, доктор
А.Ариунаа Багш, магистр
Г.Цэрэндаваа Багш, магистр
С.Нарангэрэл Багш, магистр
С.Чимэд Багш, магистр
Д.Мягмарсүрэн Багш, магистр
Р.Энхцэцэг Багш, магистр
Б.Энхбаяр Багш, доктор
У.Лхагвасүрэн Багш, магистр
Ш.Болормаа Багш, магистр
Д.Шинэбаяр Багш, магистр
Х.Булган-Эрдэнэ Багш, магистр
Я.Бадамсүрэн Багш, магистр
Ч.Зээнямбуу Багш, доктор
Е.Бямбасүрэн Багш, магистр
Ж.Цэрэндэжид Багш, магистр
С.Чимэдцогзол Багш, магистр