Багш ажилтны танилцуулга

Ж.Эрдэнэбат тэнхмийн эрхлэгч
Р.Батсүрэн Багш, доктор
М.Даариймаа Багш, доктор
С.Уранчимэг Багш, магистр
С.Намжил Багш, магистр
Н.Оюунзаяа Багш, магистр
Ж.Баярмаа Багш, магистр
Ц.Энхмаа Багш, магистр
Д.Отгонтуяа Багш, доктор
Ц.Отгонсүрэн Багш, магистр
Ц.Цэнгэлмаа Багш, магистр
Б.Анхбаяр Багш, магистр
Г.Хонгорзул Багш, магистр
Г.Сайнбаяр Багш, магистр
Я.Одцэцэг Багш, магистр
А.Сүхмаа Багш, магистр
Д.Түвшинтөгс Багш, магистр
Б.Нямжав Багш, магистр
М.Чаминцэцэг Багш, магистр
Б.Наранчимэг Багш, магистр
А.Өлзийнаран Багш, магистр
Т.Нарангэрэл Туслах ажилтан