Багш ажилтны танилцуулга

Утга зохиол 
Г.Галбаяр Доктор (Ph.D), профессор
Г.Галбаатар Доктор Sc.D, зөвлөх профессор
С.Дулам Доктор Sc.D
Д.Цэнджав Доктор (Ph.D), зөвлөх профессор
Г.Нандинбилэг Тэнхимийн эрхлэгч, доктор
Б.Хишигсүх Доктор (Ph.D), дэд профессор
С.Дашдэжид Доктор (Ph.D), Ахлах багш
Д.Нямдорж МА, Багш
Урлаг судлал 
Ч.Болдбаатар Доктор (Ph.D), Зөвлөх профессор
А.Одгэрэл Магистр , Зөвлөх ахлах багш
Л.Хэрлэн Доктор Ph.D , Ахлах багш 
Т.Цэцэгжаргал МА, Багш
Ш.Ариунаа Доктор Sc.D , Гэрээт дэд профеесор
П.Даваапил  МА, Багш