Багш ажилтны танилцуулга

Утга зохиол 
Г.Галбаяр Тэнхимийн эрхэлэгч, доктор
Г.Галбаатар Доктор Sc.D
С.Дулам Доктор Sc.D
Д.Цэнджав Доктор (Ph.D), профессор
Г.Нандинбилэг Доктор Ph.D
Б.Хишигсүх Доктор (Ph.D), дэд профессор
С.Дашдэжид Доктор (Ph.D)
Урлаг судлал 
Ч.Болдбаатар Доктор Ph.D
А.Одгэрэл Магистр
Л.Хэрлэн Доктор Ph.D
Т.Цэцэгжаргал Магистр
Ш.Ариунаа Доктор Ph.D