Author: sasuser

2014 ОНД ШУС-ИЙН ТӨГСӨГЧИЙН БӨГЛӨХ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА 0

2014 ОНД ШУС-ИЙН ТӨГСӨГЧИЙН БӨГЛӨХ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

2014 онд ШУС-ийг төгссөн та дараах судалгааны ажилд идэвхитэй оролцож бидний ажилд тусалцаа үзүүлнэ үү. Уг судалгааг БШУЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах нь...

ХУС-ын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын  магистрантуудын судалгааны ажлын хамгаалалтын хуваарь 0

ХУС-ын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын магистрантуудын судалгааны ажлын хамгаалалтын хуваарь

2015 оны  05 дугаар сарын 10 № Хөтөлбөрийн нэр Хамгаалалтын төрөл Огноо Өрөө 1 Гадаад хэл шинжлэл Сэдвийн хамгаалалт Урьдчилсан хамгаалалт 2015.05.05 09.00 2-439 Жинхэнэ хамгаалалт 2015.05.28 11.00 2-439 2 Гадаад хэлний  орчуулга Сэдвийн хамгаалалт Урьдчилсан...