Author: shus

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:     1. Багшийн тайланг хэлэлцэх тухай    2.Багшид чөлөө олгох тухай    3.Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай   4.Багшийн чөлөөг сунгах тухай   5.Европ судлалын тэнхимийн олон улс, орон судлал /Итали/ хэлний хөтөлбөр нээх...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

        Хэлэлцсэн асуудал:         1. 2018-2019 оны хичээлийн жилд 50% зөвлөх профессор, зөвлөх дэд професоороор ажиллуулах тухай  Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай  Багшид чөлөө олгох тухай Багшийг ажлаас чөлөөлөх тухай Албан бичгийн...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  08 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:         1. Багшийн тайланг хэлэлцэх тухай Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Багшид чөлөө олгох тухай Зочин багшаар ажиллуулах тухай Физикийн тэнхимд лаборантын орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлуулах  тухай Хурлын...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны  07 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тухай  Хурлын шийдвэр: 2018-2019 оны хичээлийн жилд Итали хэл, орон судлалын хөтөлбөрийн оюутныг Испани хэл, орон судлал хөтөлбөр рүү нэгтгэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв. Турк хөтөлбөрт элсэлт авахгүй, 1 оюутныг өөр...