Category: Мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

 Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багш, лаборант нарын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай 2. Багшид чөлөө олгох  тухай 3.МУИС-ийн “Шилдэг түнш-2018” шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэх тухай хүсэлт Хурлын шийдвэр: Туршилтын хугацаанд хийсэн ажлын тайлангаа хэлэлцүүлж үнэлүүлсэн Биологийн тэнхимийн...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай  2. Багшид чөлөө олгох тухай Хурлын шийдвэр: Япон улсын Токиогийн Гадаад судлалын их сургуульд зочин багшаар 3 жилийн хугацаатай ажиллаад ирсэн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш,...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Нийгмийн судалгааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг сэргээх тухай                                                 Лазерын судалгааны лабораторийн харьяалал өөрчлөх тухай Багш нарт цагийн хөлс олгох тухай Философи, шашин судлалын тэнхимийн туслах ажилтны түр орон тоонд  сонгон шалгаруулалт...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл Хэлэлцсэн асуудал:  1.Багшийн тайланг хэлэлцэх тухай                        2.Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай                                                                 Багшид чөлөө олгох тухай...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Лаборантын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Багшид чөлөө олгох, сунгах тухай Ажилтныг ажлаас чөлөөлөх тухай       4.Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай Хурлын шийдвэр: Туршилтын 3 сарын хугацаа...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшид цалингүй чөлөө олгох тухай    Зөвлөх болон гэрээт багшаар ажиллуулах тухай   Цагийн багшаар ажиллуулах тухай  Судалгааны туслах ажиллуулах тухай  Нягтлан бодогч Д.Мөнхтуяагийн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Хурлын шийдвэр: Чөлөө...