Category: Мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн  хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшид цалингүй чөлөө олгох тухай    Зөвлөх болон гэрээт багшаар ажиллуулах тухай   Цагийн багшаар ажиллуулах тухай  Судалгааны туслах ажиллуулах тухай  Нягтлан бодогч Д.Мөнхтуяагийн ажлын тайланг хэлэлцэх тухай Хурлын шийдвэр: Чөлөө...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:       1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Багшийг гэрээт профессороор ажиллуулах тухай   Багшийг ахлах багшийн зэрэглэлд ажиллуулах тухай   Багшид чөлөө олгох тухай   Урилгаар багш авч ажиллуулах тухай   Ахмад багшид мөнгөн...

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ   ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН   ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

МУИС, ШУС, ХИМИЙН  ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРТ ЭРДЭМТЭН БАГШ, СУДЛААЧ, ОЮУТАН ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Их семинар батлагдсан хуваарийн дагуу 2019 оны 2-р сарын 14-ний Пүрэв гарагийн 14.40 цагаас 120 тоотод болно.   Семинарт:  ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль, дэд профессор Б.Тунгалагтамир“Effect of Supports on Catalytic Performance of Nickel-based Catalyst...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:1. Шинэ багш авах тухай                        2. Багшийг ахлах багшийн зэрэглэлд ажиллуулах тухай                        3. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай                        4. Зөвлөх профессороор ажиллуулах тухай Хурлын шийдвэр: Шинээр багш авах сонгон шалгаруулалтаар Б.Эрдэнэдалайг Улс төр...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай 2.  Багшид чөлөө олгох тухай 3.  Захиргааны туслах ажиллуулах тухай  4.  Зочин багш нарыг шагналд тодорхойлох тухай    5. Багшийг ахлах багшийн зэрэглэлд ажиллуулах тухай 6. Цаг...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:         1. Лаборантын ажлын тайлан хэлэлцэх тухай   Лаборант ажиллуулах тухай                      Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай    Шагналд тодорхойлох тухай Хурлын шийдвэр: Туршилтын 3 сарын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Физикийн тэнхимийн...