МУИС тоон баримтууд

 

АНХ БАЙГУУЛАГДСАН ОН: 1942 
СУРАЛЦАГЧИД (2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ):
Бакалаврын түвшний оюутны тоо: 17953
Магистрант оюутны тоо: 3186 
Докторант оюутны тоо: 1029
Гадаад оюутны тоо: 310
ТӨГСӨГЧИД: 70447

НИЙТ БАГШ, АЖИЛТНУУД:
Үндсэн багш: 746
Зөвлөх багш: 76
Гэрээт багш: 54
Эрдмийн зэрэг, цолтой багшийн тоо: 346
Ажилтнууд: 695
БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД: 5
Бизнесийн сургууль
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль
Хууль зүйн сургууль
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
Шинжлэх ухааны сургууль
САЛБАР СУРГУУЛИУД: 2
Орхон сургууль
Завхан сургууль
Төгсөлтийн дараах сургууль

ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ ТОО: 8
ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ТОО: 6
ХАРЪЯА ХҮРЭЭЛЭН, ТӨВҮҮД: 31
ХАРЪЯА АХЛАХ СУРГУУЛЬ: 2
Байгаль-Эх Лицей Ахлах Сургууль

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.