ШУС-ийн оюутнуудын анхааралд

Дүнтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг 09 сарын 25 дуустал сургалтын албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна. Өргөдлиийн маягтыг СА-аас авах бөгөөд тухайн маягт дээр багшийн гарын үсгээр баталгаажсан дүн тавигдана. Мөн дүнг батлах багшийн журналын хуулбар хамт байх ёстой гэдгийг анхаарна уу. 

Сургалтын алба

Р. Бигэр

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.