Тайваны Монгол-Төвдийн хорооны тэтгэлэг

Тэтгэлэгийн зорилго: МУИС-д суралцаж буй сурлага сайтай, нийгмийн идэвхтэй мөн Хятад хэлийг сонирхон судалдаг бакалавр, магистр, доктор оюутнуудад амжилттай суралцах хөшүүрэг болгох зорилгоор олгоно. Тэтгэлэгийн хэмжээ: Нэг семестрт 250 ам.доллар байна.  Тавигдах шаардлага:

  • МУИС-ийн өдрийн ангийн суралцагч байх,
  • Сурлагын голч дүнгийн үзүүлэлт 3.2 буюу түүнээс дээш байх,
  • Тэтгэлэгийн зорилгод нийцсэн байх
  • Суралцаж байх хугацааны амжилтыг илтгэсэн бичиг баримтын хуулбар
  • Өөр тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх

Бүрдүүлэх материал:

  • Бөглөсөн анкет  2 хувь 

 

Application form for Taiwan Scholarship

provided by MTAC of Taiwan for outstanding Mongolian students

Address 4 F, Has-chow road Taipei, Taiwan

2015-2016 асademic year, Fall semester

 

Name in Mongolian

 

Place of residence

 

Name in English

 

Place of birth

 

Date of birth

 

Sex

 

Name of school and department

 

Year

 

Financial background

/average income/

 

Semester

 

Parents name and occupation

Father:

Mother:

Academic result  /GPA/

 

Telephone

 

Cell phone

 

Permanent address

 

E-mail address

 

Preliminary review and select by the school

Review and select result (passed and failed):

 

 

Signature of Director of Dept.Academic affairs  :

 

Stamp

 

 

 

Necessary documents for the scholarship:

1.      Filled application form

2.      GPA official result of last semester

3.      A copy of Identification certificate

4.      3 pieces of passport size photo without cap taken within past three months

 

 

 

 

 

 

 

         photo

         

 

Signature of Applicant:    …………………………………..                             Date:…………

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.