“ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ” сэтгүүл 2016 оны дугаартаа өгүүлэл хүлээн авч байна

ШУС1Философи, Шашин судлалын тэнхимээс эрхлэн гаргадаг “ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ” сэтгүүл 2016 оны дугаартаа 2015 оны 11 сарын 15 – 2016 оны 2 сарын 15 хүртэл эрдэм шинжилгээний өгүүлэлyanjin555@yahoo.com хаягаар хүлээн авч байна.

 “ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ” СЭТГҮҮЛД ТАВИГДАХ

БИЧЛЭГИЙН СТАНДАРТ

 1. ЭШӨ нь урьд өмнө хэвлүүлээгүй шинэ судалгааны үр дүн байна.
 2. ЭШӨ-ийн эхэнд илтгэлийн нэр, зохиогчийн бүтэн нэр, эрдмийн зэрэг цол, ажлын газрын хаяг, эрхэлж буй ажил мэргэжлийг бичнэ.
 3. Өгүүллэг \10-15 нүүр\ түлхүүр үгс, товч утгатайбайх бөгөөд Өгүүллэгийн эхэнд бичсэн байх.
 4. Өгүүллэг монгол, англи хэлний аль нэгээрбичигдсэн байх
 5. Өгүүллэг нь заавал товчлолтой байхбөгөөд монгол хэлээрх өгүүлэл англи товчлолтой, англи хэлээрх өгүүлэл монгол товчлолтой байх
 6. Товчлолыг \Abstract\ 8-12 өгүүлбэрт багтаан бичих
 7. ЭШӨ-ийн төгсгөлд Ном зүйгном зүй үйлддэг стандартын дагуу хийж хавсаргасан байх
 8. ЭШӨ бичих үсгийн фонт: Microsoft Wordпрограмм дээр Times New Roman
 9. Үсгийн хэмжээ: 12
 10. Мөр авалт:  Single
 11. Догол мөр: 5 нэгж \tab\
 12. Өгүүллийн хэмжээ: А4 форматаар 12 нүүр хүртэл
 13. Зургийг JPG ба TIFFформатаар, диаграммыг Microsoft Excel дээр үйлдэнэ.
 14. Ишлэл зүүлтийг “зохиогчийн нэр” ба “кодын” \footnote\ аргаар авсан байх.
 15. Үсэг, үг болон найруулга зүйн хувьд алдаагүй байх

Жич: Дээрх шаардлагын аль нэгийг дутуу гүйцэтгэх нь тус ЭШӨ-ийг хэвлэхгүй байх шалтгаан болно.

Сэтгүүлд бүтээлээ ирүүлж буй бичигч харилцах утас, E-mail хаягийг редакцийн зөвлөлд ирүүлнэ.

“ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛ” сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.