МУИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨХ БАГШ НАРТАЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ

Уулзалтын зорилго: Оюутны үйлчилгээний оролцогч талуудын чиг үүрэг, хамтын ажиллагааг боловсронгуй болгох, зөвлөх багшийн оролцоог ханган ажиллах талаар мэдээлэл хийж, санал бодлоо солилцоно.

Оролцогчид:

  • МУИС-ийн Оюутны хөгжил, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал, проф О.Мөнхбат
  • Бүрэлдэхүүн сургуулийн удирдлага, зөвлөх багш нар
  • Оюутны алба, сургалтын албаны мэргэжилтнүүд

Үйл ажиллагаа /1 цаг/:

  • Оюутны үйлчилгээний талаарх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга: О.Мөнхбат
  • Асуулт хариулт: 10 мин
  • Хэлэлцэх: Зөвлөх багшийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам 30 мин

Болох он сар өдөр, байршил

  • ШУС: 2015 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 11:00 цаг. Хичээлийн 2-р байр А заал, оролцох хүний тоо: 197

 Оюутны алба

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.