ШУС-ийн оюутнуудын анхааралд

 

Сургалтын албанд ямар нэг хүсэлт гаргахдаа: ШУС-ийн вэб хаяг: sas.num.edu.mn  хаягаар орж, маягтуудыг татаж аван, зааврын дагуу холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгнө.

Маягтыг авахдаа “Сургалтын алба” цэсээс, “Оюутны бөглөх маягтууд” гэсэн булан руу орж, өөрт хэрэгтэй хүсэлтээ хэвэлж аваарай. Хүсэлт бөглөхдөө, зааврыг сайтар уншина уу.

Сургалтын алба
2016.09.12

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.