Магистрант, докторантуудын анхааралд

Магистрант, докторантуудын хичээл сонголтыг 2016 оны 9 сарын 19-нөөс 2016 оны 9 сарын 23-ны өдрийг хүртэл нээсэн байна. Та бүхэн хичээлээ идэвхтэй сонгоно уу. 
ШУС-ийн Сургалтын алба

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.