Зарлал

Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч нар дараах хуваарийн дагуу МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр ажиллах тул МУИС-ийн багш, ажилтнууд, оюутан суралцагч та бүхэн ЭМД-ийн хамруулалтанд идэвхтэй оролцоно уу.

Хаясан гээсэн дэвтэр олголт, баталгаажуулалт, хамруулалт нэгэн зэрэг явагдана. Даатгалд хамрагдахын тулд оюутан суралцагчид 23040 төгрөгийг дансанд тушаан баримтан дээрээ овог нэр, сургуулийг тодорхой бичиж, ЭМД дэвтрийн хамт хуваарьт өдөр байцаагч нарт шууд хандан, хамрагдалт хийлгэж болно. Эдгээр банкны алинд ч төлбөр хийх боломжтой.

Төрийн банк – 100 900 196 870
Хаан банк – 500 920 9225
Голомт банк – 822 510 0281

ЭМД-ийн хамруулалтын хуваарь

2016 оны 10 сарын 13, 14-ний өдөр-ШУС

ОЮУТНЫ АЛБА

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.