I түвшний оюутнуудын анхааралд


Суралцагчийн гэрээ хийгээгүй оюутнуудын материалыг Сургалтын төрийн сан руу явуулах боломжгүй тул “Оюутны үндэсний тэтгэлэг” болох 70,000 төгрөгийг авах боломжгүй болно.
Иймд суралцагчийн гэрээ хийгээгүй оюутнууд sas.num.edu.mn хаягаар орж, “Сургалтын алба-Оюутны бөглөх маягтууд” гэсэн хэсгээс 2 хувь гэрээ татан авч бөглөөд, хичээлийн II байрны сургалтын албаны 216 тоотод өгнө үү.
Сургалтын алба
2016.11.18

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.