Оюутнуудын анхааралд

2016 оны 11-р сарын 24, 25 нд Сүхбаатар Дүүргийн эрүүл мэндийн байцаагч нар сургууль дээр ажиллах тул идэвхтэй ороцоно уу?

Энэ үеэр хаясан гээсэн дэвтэр олголт, баталгаажуулалт, хамруулалт нэгэн зэрэг явагдана. Даатгалд хамрагдахын тулд оюутан суралцагчид 23040 төгрөгийг дараах дансны аль нэгэнд тушаасан байх, ЭМД -дэвтрээ авчрах ёстойг анхаарна уу.

• Төрийн банк – 100 900 196 870
• Хаан банк – 500 920 9225
• Голомт банк – 822 510 0281

Сургалтын алба
2016- 11 -21

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.