ХИЧЭЭЛ ТАНДАЛТ ЭХЭЛНЭ

Ирэх улирлын хичээл сонголтын санал асуулга 2016.11.24-ний өдрөөс 2016.12.7-ны хооронд болно.
• Оюутан энэ улиралд судалж буй хичээлийн агуулга, чанар, багшийн заах арга, ёс зүй, харилцаа, суралцах орчны талаарх судалгааг цахим хэлбэрээр өгснөөр дараа улирлын хичээл сонгох эрх нээгдэнэ.
• Дараа улиралд судлах хичээлийн санал өгснөөр оюутан хичээл баталгаажуултын хугацааны эхний 50 хувьд тухайн хичээлийг баталгаажуулах давуу эрхтэй ба саналын дүнг үндэслэн хичээлийн хуваарь боловсруулах тул санал өгөх дараах заавартай танилцан идэвхтэй оролцоно уу.

ШУС-ийн Сургалтын алба

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.