Багш, оюутнуудын анхааралд

Шалгалт, дүнтэй холбоотой дараах огноог анхааралдаа авна уу.

 

Шалгалтын хугацаа:  12.23-01.4

Нэгтгэн дүгнэх хугацаа:         01.5-01.11

Улирлын амралт:       01.12-02.01

Хичээл сонголт, баталгаажуулалт:        01.26-02.01

Хаврын улирлын хичээл эхлэх:              02.02.-

Өмнөх улирлын дүнгийн гомдол шийдвэрлэх:   02.02-02.28.

 

Та бүхэнд амжилт хүсье.  Сургалтын алба

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.