I түвшний оюутнуудын анхааралд

 
 
“Оюутан цэрэг” хөтөлбөрт нэмэлтээр бүртгүүлэх оюутнуудыг
03.02-нд бүртгэнэ.
Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
1. Чээж зураг 2%
2. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
3. Иргэний болон оюутны үнэмлэх;
4. Эрүүл мэндийн дэвтэр (сүүлийн жилийн даатгал төлөгдсөн байх);
5. Сургалтын дүнгийн хүснэгт /ТҮЦ машинаас эсвэл сургалтын албанаас тамгатай дүнгийн тодорхойлолт/
6. Сургалтад хамрагдахыг хүссэн өргөдөл /Маягтын дагуу/
7. Эрүүл мэндийн үзлэгт флюрын зураг, био химийн шинжилгээ, цусны шинжилгээтэй байх /ДЭМТ-ийн шинжилгээ байх/
 
Сургалтын алба 2017.02.24

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.