ХИЧЭЭЛ ЦУЦЛАЛТ

 

Сургалтын журмын дагуу улирлын 30 хувь хүртэлх хугацаанд оюутнаас хичээл цуцлах хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа. Энэ улирлын хувьд 3 дугаар сарын 8-ны өдөр дуусан, сургууль хоорондын тооцоо хийх тул дээрх хугацаанаас хойш хичээл цуцлах хүсэлт авахгүй болохыг анхаарна уу.

Сургалтын алба

2017.03.06

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.