ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 

 1. Хавсарга болон хос хөтөлбөрөөр хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах тухай
 2. Оюутныг хөтөлбөрийн он, хөтөлбөр хооронд шилжүүлэн суралцуулах  тухай
 3. Оюутныг шилжүүлэн суралцуулах тухай
 4. Оюутныг сургуулиас чөлөөлөх тухай
 5. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 6. Багш, ажилтанд чөлөө олгох тухай
 7. Захиргааны туслах ажилтны тайлан хэлэлцэх тухай
 8. Гадаад хэлний төвийн багш нарын англи хэлний шалгалтын дүнг хэлэлцэх тухай

 Хурлын шийдвэр:

 1.   Хавсарга болон Хос хөтөлбөрөөр хөтөлбөөрөөр оюутан суралцах хүсэлт гаргасан оюутны асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
 2. Оюутныг хөтөлбөрийн он, хөтөлбөрийн хооронд шилжүүлэн суралцуулах  тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 1. Оюутныг суралцуулах тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. МУИС-ийн Сургалтын журмын холбогдох заалтын дагуу чөлөөлөгдөх нөхцөл хангасан нэр бүхий бакалаврын оюутнуудыг сургуулиас бүрмөсөн чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.
 3. Тэнхимдээ үргэлжлүүлэн ажиллах өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 4. Судалгааны ажил хийх, чөлөө авах талаар багш, ажилтны өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхим, албанаас ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 5. Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн захиргааны туслах ажилтны гүйцэтгэсэн ажлын тайланг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 6. ГХТ-ийн багш нарт энэ хичээлийн жилд багтаан хэлний шалгалтаа өгч, оноогоо авах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

ШУС-ИЙН ЗАХИРГАА

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.