ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 

  1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
  2. Зочин багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
  3. Тэнхимийн туслах ажилтан авах тухай
  4. Оюутныг экстернат докторантаар суралцуулах, хавсарга хөтөлбөрөөс чөлөөлөх тухай
  5. Компьютерийн лабораторид лаборант авах тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Тэнхимдээ үргэлжлүүлэн ажиллах талаар багшийн өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Зочин багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Тэнхимийн туслах ажилтан авах тухай тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Экстернат докторантаар суралцах, хавсарга хөтөлбөрөөс чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан оюутны асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
  5. Компьютерийн лабораторид лаборант авах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.