Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох ерөнхий суурийн оюутнуудын анхааралд

2016 онд элссэн ерөнхий суурийн хөтөлбөрөөр сурч байгаа, журамд заасан болзлыг хангасан оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт эхэлсэн болно.
Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт нь санал болон баталгаажуулалт гэсэн 2 үе шаттай явагдах бөгөөд саналын үе нь 2017-06-19-аас 2017-06-20ны 17:00:00ний хооронд явагдана. Саналаа өгсний дараа заавал хадгалах товчыг дарна. Баталгаажуулалтын үе нь 2017-06-21 -аас 2017-06-22ны 20:00:00ний хооронд (оюутан өөрөө баталгаажуулах), 2017-06-23-д онооны жагсаалтын дагуу үлдсэн мэргэжлийн хөтөлбөрөөс сонгуулах үйл ажиллагааг Сургалтын Алба зохион байгуулна. Мөн SISi системийн “Хөтөлбөр сонголт->Онооны үзүүлэлт” хэсгээс журмын дагуу бодож гаргасан оноо болон энэ оноогоороо сургуулийнхаа хэмжээнд хэдэд жагсаж байгаа үзүүлэлтийг харах боломжтой. Гарын авлагатай сайтар танилцана уу!!!
Хөтөлбөр сонгох журмыг дараах холбоосоор харна уу.
http://news.num.edu.mn/…/uploads/2016/12/SKMBT_283161227103…
МУИС-МТА

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.