ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

       Хэлэлцсэн асуудал: 1.  Багш, ажилтанд чөлөө олгох тухай

                                              2. Гэрээт багшаар ажиллуулах тухай

                                             3. Захиргааны болон судалгааны туслахаар ажиллуулах тухай                           

                                             4.  Цаг үеийн асуудлууд

 Хурлын шийдвэр:

  1. Чөлөө авах талаар Гадаад хэлний төвийн багш Ж.Цэрэндэжид, Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн багш Ч.Бямбаханд, Т.Эрдэнэ-Очир, хувцас харагч Ц.Дулмаа нарын өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхим, нэгжээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Холбогдох салбар, тэнхимээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн Ш.Ганхуягийг Философи, шашин судлалын тэнхимд гэрээт багшаар ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Д.Золзаяаг “Франц хэлтэн орнуудын инноваци, хамтын ажиллагааны төв”-ийн захиргааны туслахаар ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Магистрант Г.Ёндонг Биологийн тэнхимд судалгааны туслахаар ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл