Эдийн засгийн тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохиодог оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна.

(МУИС-ийн ШУС-ийн НУС-ын Эдийн засгийн тэнхимээс жил бүр уламжлал болгон зохиодог оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2018 оны IV  сарын 13-ны ѳдѳр (бакалавр), IV сарын 15-ны өдөр (амгистр, доктор) МУИС-ийн хичээлийн V байрны 601 тоот танхимд болно.

Бакалаврын түвшний илтгэлийг 2018 оны IV сарын 11-ний өдрийн 14:00 цаг хүртэл, магистр, докторын түвшний илтгэлийг 2018 оны IV сарын 13-ны ѳдрийн 14:00 цаг хүртэл Эдийн засгийн тэнхимийн, харгалзан 510 тоот (Ц.Амартүвшин), 509 тоот (Г.Цагаач) өрөөнд хэвлэмэл хувилбараар хүлээн авна. 

Илтгэлд тавигдах дэлгэрэнгүй шаардлагыг тэнхимийн цахим хуудасны доорх линкээр орж, удирдамжаас харж болно.

Холбоотой мэдээлэл