ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Цаг үеийн асуудлууд

                                       2.Тэнхимийн туслах ажилтны ажлын тайланг хэлэлцэх тухай

         Хурлын шийдвэр: 

Туршилтын 6 сарын хугацаа нь дуусаж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн  Улс төр судлалын судлалын тэнхимийн туслах ажилтан Т.Есүхэйг 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс жинхлүүлэн жинхлүүлэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Холбоотой мэдээлэл