ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

  • Хэлэлцсэн асуудал: Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын тухай 
  • Хурлын шийдвэр:
  1. 2018-2019 оны хичээлийн жилд Итали хэл, орон судлалын хөтөлбөрийн оюутныг Испани хэл, орон судлал хөтөлбөр рүү нэгтгэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Турк хөтөлбөрт элсэлт авахгүй, 1 оюутныг өөр хөтөлбөр сонгуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Багш байгалийн ухааны боловсрол /Биологи/, Шашин судлалын хөтөлбөрт намар хүртэл жилийн чөлөөнөөс ирэх оюутан мөн намар нөхөн сонголтоор оюутан нэмэгдвэл үргэлжлүүлэн хичээллүүлэх, хэрэв оюутны тоо 5 хүрэхгүй бол сонголтыг цуцлан оюутнуудыг өөр хөтөлбөрт шилжүүлэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл