ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:       

       1. Цаг үеийн асуудал

  1. Зочин багшаар ажиллуулах тухай
  2.  Багшид чөлөө олгох тухай
  3. Ажилтанд тэтгэмж олгох тухай
  4. Ажилтнуудыг шилжүүлэн ажиллуулах тухай

Хурлын шийдвэр

  1. Европ судлалын тэнхимийн саналын дагуу БНПУ-ын иргэн Иоанна Вечорек-ийг зочин багшаар ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Чөлөө авах талаар Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Э.Тогтуун, Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Б.Отгонтөгс, Газарзүйн тэнхимийн багш Л.Оюунчимэгт нарын  хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Өмнө авсан чөлөөгөө сунгуулахаар Газарзүйн тэнхимийн багш Ч.Наранцэцэг, О.Мэндбаяр нарын өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
  4. Физикийн тэнхимээс ирүүлсэн саналын дагуу техникч Г.Энхжаргалыг тэнхимийн туслах ажилтнаар, О.Гэрэлмааг рентген болон материалын физикийн лабораторийн лаборантаар 2018.10.01-ний өдрөөс шилжүүлэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Холбоотой мэдээлэл