ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:   1. Багшид чөлөө олгох тухай
                                        2. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
                                       3.Ахмад багшид буцалтгүй тусламж олгох тухай
                                      4. 2018-2019 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд оюутныг  хавсарга болон хос хөтөлбөрөөр суралцуулах тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Чөлөө авах талаар Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ц.Отгонсүрэн, Газарзүйн тэнхимийн дэд профессор Б.Болормаа нарын өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс  ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Антропологи,археологийн тэнхимийн багш Д.Бум-Очирын тэнхимдээ үргэлжлүүлэн ажиллах өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Математикийн тэнхимээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ахмад багш Ц.Лхамсүрэнгийн эмчилгээний зардалд 1,200,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг ШУС-ийн багш, ажилтныг дэмжих зардлаас олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт гаргасан нэр бүхий оюутнуудыг дэмжиж Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаал гаргаж баталгаажуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  5. Хос хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан нэр бүхий оюутнуудыг дэмжиж, хурлын шийдвэр, холбогдох материалыг Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэхээр хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл