ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцэх асуудал: 1. Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай

                                    2.   Ажилтанд чөлөө олгох тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Физикийн тэнхимийн эрхлэгчээс чөлөөлөгдөх өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн эрхлэгчийг томилуулах тэнхимээс ирүүлсэн саналыг МУИС-ийн захиралд уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Чөлөө авах талаар Физикийн тэнхимийн туслах ажилтан Н.Энхжаргалын хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Холбоотой мэдээлэл