ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:  1. Багш, ажилтанд мөнгөн тусламж олгох тухай               

                                       2. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухаa

                                      3. Багшид чөлөө олгох тухай

 

  1. Гадаад хэлний төвийн багш Д.Сарантуяа, Элсэлт, бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Загдсүрэн нарт холбогдох журмын дагуу мөнгөн тусламж олгох асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Ази судлалын тэнхимийн багш Д.Оюунцэцэгийн тэнхимдээ үргэлжлүүлэн ажиллах өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Чөлөө авах талаар Эдийн засгийн тэнхимийн багш Ц.Амартүвшингийн ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл