ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Лаборантын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай

  1. Багшид чөлөө олгох, сунгах тухай
  2. Ажилтныг ажлаас чөлөөлөх тухай

      4.Тэнхимийн эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх, шинээр томилох тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. Туршилтын 3 сарын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Химийн тэнхимийн лаборант Г.Алтанцэцэгийг жинхлүүлэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Чөлөө авах талаар багш А.Орхонсэлэнгэ, Д.Даваадорж Б.Аръяажав нарын ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Өөрийнх нь хүсэлтээр Физикийн тэнхимийн лаборант Б.Бат-Эрдэнийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр дуусгавар болгон ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Антропологи, археологийн тэнхимийн эрхлэгч томилуулах тэнхимээс ирүүлсэн саналыг МУИС-ийн захиралд уламжлахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв

Холбоотой мэдээлэл