ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд шинэ багш авах тухай 

Хурлын шийдвэр:

  1. Математикийн тэнхимд математикийн багш чиглэлээр -1 багш
  2. Биологийн тэнхимд биотехнологийн чиглэлээр -1 багш
  3. Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимд боловсрол судлалын чиглэлээр – 1 багш, сэтгэл судлал чиглэлээр -1 багш
  4. Эдийн засгийн тэнхимд эдийн засаг чиглэлээр – 3 багш
  5. Улс төр судлалын тэнхимд улс төр судлалын чиглэлээр -1 багш
  6. Археологи антропологийн тэнхимд археологийн чиглэлээр-1 багш
  7. Түүхийн тэнхимд  түүх, түүх заах аргын чиглэлээр -1 багш, урилгаар -1 багш авахаар холбогдох тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл