ХУС-ын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын магистрантуудын судалгааны ажлын хамгаалалтын хуваарь

2015 оны  05 дугаар сарын 10

Хөтөлбөрийн нэр

Хамгаалалтын төрөл

Огноо

Өрөө

1

Гадаад хэл

шинжлэл

Сэдвийн хамгаалалт

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.05

09.00

2-439

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.28

11.00

2-439

2

Гадаад хэлний

 орчуулга

Сэдвийн хамгаалалт

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.05

13.30

2-439

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.28

13.30

2-439

3

Гадаад хэлний боловсрол

 

Сэдвийн хамгаалалт

2015.05.06

14.00

2-439

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.07

13.30

2-439

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.27

10.00

2-439

 

4

Олон улс,

орон судлал

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.08

10.00

2-439

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.25

14.00

2-439

5

Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.04

12.30

2-325

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.29

10.00

2-303

6

Түүхийн тэнхим

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.07

15.00

2-205

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.28

15.00

2-205

7

Философи, шашин судлалын тэнхим

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.08

12.30

2-206

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.29

10.00

2-211

8

Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхим

Урьдчилсан хамгаалалт

2015.05.07

12.30

2-303

Жинхэнэ хамгаалалт

2015.05.27

10.30

2-303

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.