2014 ОНД ШУС-ИЙН ТӨГСӨГЧИЙН БӨГЛӨХ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

2014 онд ШУС-ийг төгссөн та дараах судалгааны ажилд идэвхитэй оролцож бидний ажилд тусалцаа үзүүлнэ үү.

Уг судалгааг БШУЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах нь үндэсний зөвлөл үйлчилгээгээр дамжуулан их дээд сургуулиудад төгсөгчдийг мөшгих судалгаа, ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа хийгдэж байгаа юм

Та дараах линкээр орж санал асуулгыг бөглөж дуусаад Submit товчийг дарна уу. /2015.06.08-ны дотор/

https://docs.google.com/forms/d/1WDodi6BYlQF4iQ-2VltxqhDACztQdwALiITgsXpL2JA/viewform

Холбоотой мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.