Ж.Дөлгөөн

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жаргалсайхан

Нэр: Дөлгөөн

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: dulguun11@num.edu.mn

Бакалавр: 2009 МУИС-ийн ФЭС

Магистр: 2011 МУИС ФЭС

Судалгааны чиглэл: физик боловсрол 

Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Байгаль шинжлэлийн дидактик SCIE400  
      Сургалтын Е хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй TEAC420  
      Физик туршилтын арга зүй I TEAC311  
      Байгалийн ухаанч арга барил TEAC421  
      Физик туршилтын арга зүй II TEAC312  
      Физикийн үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS102  
      Хичээлийн судалгаа    

 Буцах