М.Батпүрэв

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Монгол

Нэр: Батпүрэв

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: bmbatpurev@yahoo.com

Бакалавр: 2008 ОХУ-ын Санкт Петербургийн Техникийн ИС

Магистр: 2010 ОХУ–ын Москвагийн ИС

Судалгааны чиглэл: Квант Механик, Оронгийн Онол, Антены Дизайн, Физикийн Математик Аргууд

 Ажлын туршлага:  

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Физик CSPH101  
      Шугаман алгебрь, Вектор анализ (Инженерийн математик-1) ALGE101  
      Дифференциал тэгшитгэл EMAT200  
      Ерөнхий физик PHYS100  
      Оптик PHYS200  
      Оптик, квант физик EPHY201  
      Физикийн математик аргууд I PHYS207  
      Юмс үзэгдлийн физик үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS100  
      Квант механик PHYS305  
      Цахилгаан соронзон PHYS202  
      Цөмийн физик PHYS302  

Буцах